" /> Företagstjänst - foretagsmagazinet.se - Företagsmagazinet
"Vi vill sätta en ny standard inom redovisning"
1994 startade Lennart och Karin Jönsson företaget Dalby Företagstjänst. De fungerar i huvudsak som redovisningskonsulter för små och medelstora företag, men har även en hel del annan intressant kunskap att bistå med.
Dalby Företagstjänst har försökt att nischa sig mot att hjälpa små och medelstora företag som inte har resurser till ekonomi-, personal-, löne- och dataavdelningar. Man anpassar sig efter kunden i allt från supporthjälp till det kompletta kontorsarbetet, och kan även åka till klientens kontor och arbeta därifrån. Lennart och Kerstin besitter en stor kunskap som står sig bra i konkurrensen, erbjuder en bra bredd på tjänsterna och vet var man hittar information om personalfrågor och annat.
 
Att gå från inga till tre anställda är ett stort steg för en företagare. Som nybliven arbetsgivare behöver du bara se till att Dalby Företagstjänst får grunden för lönen, antal semesterdagar och sjukdagar så tar Lennart och Karin hand om resten. Dalby Företagstjänst har ett unikt debiteringssystem där man sätter ett fast pris per månad i vilket allt ingår.
Kunderna finns i Skåne och dessa ges personlig service med ett högt personligt engagemang.
 
Lennart har även utvecklat administrativa datorprogram, eftersom många befintliga program inte passar kunderna speciellt bra. Två exempel är ett säljstödsystem och programmet LOKE (lön och kostnadsutvärdering), som är ett intressant program med ett rapporteringssystem via SMS. Ambitionen är att förenkla för administrationen, snabba upp faktureringen med tio dagar och det är ett program som är prismässigt anpassat för småföretagare.
Dalby Företagstjänst håller kurser i grundläggande företagsekonomi och även uppskattade kick off-dagar för klienter med familj.
- Vi vill gärna sätta en ny standard i vad redovisning innebär och vad klienten kan kräva av sin redovisningskonsult, avslutar Lennart Jönsson.

Företagstjänst

Bransch:
Tjänster

Telefon: 046-15 29 07
Fax: 046-15 29 07


Email:
info@foretagande.com

Hemsida:
www.foretagande.com

Adress:
Företagstjänst
Höstbruksvägen 6
22660 Lund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN